[OBPv1.2.1-getTransactionNarrative, OBPv1.2.1-getTagsForViewOnTransaction, OBPv1.2.1-deleteWhereTagForViewOnTransaction, OBPv1.2.1-updateTransactionNarrative, OBPv4.0.0-getTransactionAttributeById, OBPv1.2.1-getOtherAccountForTransaction, OBPv3.0.0-getFirehoseTransactionsForBankAccount, OBPv4.0.0-deleteTransactionCascade, OBPv4.0.0-createOrUpdateTransactionAttributeDefinition, OBPv1.2.1-deleteCommentForViewOnTransaction, OBPv1.2.1-getWhereTagForViewOnTransaction, OBPv1.2.1-deleteTransactionNarrative, OBPv1.2.1-addCommentForViewOnTransaction, OBPv4.0.0-getTransactionAttributeDefinition, OBPv1.2.1-addTagForViewOnTransaction, OBPv3.0.0-getCoreTransactionsForBankAccount, OBPv1.2.1-deleteImageForViewOnTransaction, OBPv4.0.0-getBalancingTransaction, OBPv1.2.1-getCommentsForViewOnTransaction, OBPv4.0.0-getDoubleEntryTransaction, OBPv3.1.0-getTransactionByIdForBankAccount, OBPv4.0.0-updateTransactionAttribute, OBPv1.2.1-getImagesForViewOnTransaction, OBPv1.2.1-updateWhereTagForViewOnTransaction, OBPv4.0.0-getTransactionAttributes, OBPv1.2.1-addImageForViewOnTransaction, OBPv1.2.1-deleteTagForViewOnTransaction, OBPv4.0.0-createTransactionAttribute, OBPv1.2.1-addWhereTagForViewOnTransaction, OBPv3.0.0-getTransactionsForBankAccount, OBPv4.0.0-deleteTransactionAttributeDefinition, OBPv1.2.1-addTransactionNarrative]